Ατομική ευθύνη, η μόνη μας ελπίδα σε ένα αποτυχημένο κράτος

Εφόσον έτυχε στη γενιά μας, να ζήσει τόσα «χρόνια δίσεκτα, μέσα σε μιαν ώρα», είναι κρίσιμο οι πολίτες να ανταποκριθούν ξανά, παρά το ότι η κυβέρνηση λειτουργεί χωρίς σχέδιο και έχει έτοιμο ένα «μαζί τα φάγαμε» για να αποσείσει τις ευθύνες της.