20 χρόνια Caracoles Zapatistas
Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, ένας άλλος κόσμος είναι υπαρκτός!

“Η ουτοπία είναι στον ορίζοντα. Κάνω δυο βήματα, κι αυτή απομακρύνεται δυο βήματα. Κάνω δέκα κι αυτή πάει δέκα βήματα παραπέρα… Σε τι χρησιμεύει λοιπόν η ουτοπία; Μα, ακριβώς σ’ αυτό: να προχωράς μπροστά…”
Eduardo Galeano