Εγχώριος & Ανεμογεννήτριες #2 – Candy from a Stranger
Dragonera Rossa

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmailrssrss

Στις 29.01.2020 (δηλαδή μια εβδομάδα αφού εκδόθηκε από τη ΡΑΕ η πρώτη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στα Κύθηρα ), η εταιρεία «Ελληνική Τεχνοδομική Ενεργειακή ΑΕ» κατέθεσε στην Εγχώριο αίτημα μίσθωσης Έκτασης στην Πλαγάρα Αντικυθήρων για εγκατάσταση ανεμομετρητικού ιστού.

Στις 03.02.2020 ο Δήμαρχος έστειλε κατεπείγουσα επιστολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) όπου με έκπληξη αναφέρεται στη χορήγηση 2 αδειών παραγωγής αιολικής ενέργειας, και ζητάει: «… να λάβουμε πλήρη γνώση κάθε σχετικού στοιχείου, ώστε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας». Στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και για όλο τον Φεβρουάριο υπήρξε μεγάλη αντίδραση από την τοπική κοινωνία με ζυμώσεις, αρθρογραφία, συζητήσεις/παρουσιάσεις σε χωριά και νομικές κινήσεις. Παρά την πρωτοφανή κινητοποίηση, ουδέποτε ο πρόεδρος ή κάποιο μέλος του ΔΣ της Εγχωρίου ενημέρωσε τους πολίτες των Κυθήρων για την ύπαρξη του παραπάνω αιτήματος!

Στις 17.02.2020 απεστάλη πρόσκληση για διενέργεια τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τα αιτήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα και με τη συμμετοχή του Προέδρου της Εγχωρίου.

Ενώ όμως είχε συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο, προλαβαίνοντας τη συνεδρίασή του η Εγχώριος έσπευσε και ενέκρινε ομόφωνα τη μίσθωση της έκτασης στα Αντικύθηρα! (στις 21.02.2020 με το 04/2020 πρακτικό Συνεδρίασης της Εγχωρίου, απόφαση 18/2020  – ΑΔΑ: 9ΨΧΛΟΡ18-Π0Ε) .

Στις 25.02.2020, κατά την πολύωρη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καίτοι πήρε το λόγο, ο πρόεδρος της Εγχωρίου απέκρυψε οτι είχε προβεί σε ενέργεια εκμίσθωσης μόλις πριν από 4 ημέρες! Σημειώνουμε οτι το Δημοτικό Συμβούλιο (04/2020 πρακτικό της Συνεδρίασης) αποφάσισε «Να ζητηθεί εγγράφως από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας να μην προβεί σε καμία ενέργεια μίσθωσης εγχώριας έκτασης εάν της υποβληθεί σχετικό αίτημα από εταιρείες εγκατάστασης αιολικών πάρκων, εάν δεν προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων».

Συνοπτικά, προσέξτε το ιστορικό:

 • Στις 29 Ιανουαρίου μια εταιρεία καταθέτει στην Εγχώριο αίτημα για ανεμόμετρο. Ενώ το νησί βρίσκεται σε αναβρασμό, ο πρόεδρος το κρύβει και δεν ενημερώνει κανέναν.
 • Την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου η Εγχώριος καλείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις ανεμογεννήτριες. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο πρόεδρος της Εγχωρίου εσπευσμένα καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση ΠΡΙΝ το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου (2 εργάσιμες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο) η Εγχώριος αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει τη μίσθωση του χώρου για το ανεμόμετρο.
 • Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να ζητήσει από την Εγχώριο να μην προβεί σε καμία μίσθωση. Ο Πρόεδρος της Εγχωρίου δεσμεύεται οτι δεν θα το κάνει και αποκρύπτει ότι το έχει ήδη κάνει πριν λίγες μέρες!

Ο Δήμαρχος έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η Εγχώριος είναι το μεγάλο μας όπλο στο θέμα των Αιολικών πάρκων. Εδώ όμως, έχουμε σαμποτάζ εκ των έσω. Όχι μόνο η ίδια η Εγχώριος υπονομεύει τον δίκαιο αγώνα των Κυθηρίων να προστατεύσουν τον τόπο τους αλλά με τέτοιου τύπου παλινωδίες, υπονομεύει και τον ίδιο τον θεσμό.

Ως προς την δικαιολογία οτι «άλλο το ανεμόμετρο και άλλο η ανεμογεννήτριες» και «γιατί να πούμε όχι σε 3000 ευρώ/χρόνο για μόλις 225 τμ γης;», ζητάμε να απαντήσουν όλα τα μέλη του ΔΣ της Εγχωρίου και ειδικά ο πρόεδρος:

 • Ήταν πραγματικά ομόφωνη η απόφαση;
 • Αν όντως θεωρήθηκε οτι το μίσθωμα ήταν «ευκαιρία», τότε γιατί οι ενέργειες της Εγχωρίου έγιναν εσπευσμένα  και εν κρυπτώ;
 • Είστε εκπρόσωποι των Κυθηρίων ή όχι; Πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη  σε έναν πρόεδρο και ένα συμβούλιο που εμφανέστατα δεν έχουν καταλάβει τι εκπροσωπούν;
 • Εάν εν μέσω κινητοποιήσεων αποφασίζετε μόνοι σας, τι σας εμποδίζει μεθαύριο να αποδεχτείτε μίσθωμα για ανεμογεννήτριες;
 • Συμβουλευτήκατε δικηγόρο πριν την εσπευσμένη αποδοχή του αιτήματος μίσθωσης; Έχετε αντιληφθεί οτι αποδεχόμενοι αίτημα μίσθωσης για ανεμόμετρο απεμπολήσατε το δικαίωμα απόρριψης αιτήματος μίσθωσης για ανεμογεννήτριες; Διότι νομικά, πώς δημιουργείτε κόστος (μίσθωσης χώρου) για μια εταιρεία, εάν προτίθεστε να απορρίψετε την  μελλοντική επένδυση;
 • Εξετάσατε το ενδεχόμενο το αίτημα για ανεμόμετρο στα Αντικύθηρα (έναν τόπο περιβαλλοντικά πολλαπλά προστατευόμενο, με μοναδικό ορνιθοπανίδα, παρατηρητήριο πουλιών, και αστρονομικό σταθμό) να ήταν προσχηματικό για να δημιουργήσει το παραπάνω τετελεσμένο, ειδικά στην  χρονική συγκυρία που κατετέθη;
 • Εσάς ποτέ δεν σας είπαν να μην παίρνετε καραμέλες από αγνώστους; Έχετε αντιληφθεί οτι για 3000 ευρώ δεν έχετε νοικιάσει 225τμ αλλά έχετε ξεπουλήσει τον αγώνα των κατοίκων των Κυθήρων;

__________________________________________

English

NEVER TAKE CANDY FROM STRANGERS

On 29.01.2020 (i.e. a week after RAE issued the first license for the production of electricity from a wind farm on Kythira), the company «Hellenic Technodomiki Energeiaki SA» submitted to ENHORIOS (the domestic committee administrating Kythirian land) a request to lease an area in Antikythira for the installation of an anemometer.

On 03.02.2020 the Mayor sent an URGENT letter to the Energy Regulatory Authority (RAE) where he was surprised to discover the issuance of 2 licenses for wind energy production. Among other things, he stated: «…. we ask to be fully informed of every relevant element, in order to exercise our legal rights«. During the following weeks and for the whole of February there was a great reaction from the local community with articles, discussions/presentations in villages and actual legal action. Despite the unprecedented mobilization, neither the president nor any member of the ENHORIOS informed the citizens of Kythira about the existence of the above request!

On 17.02.2020, an invitation was sent for a regular Municipal Council meeting with the sole topic of discussion to be on requests for wind farm electricity generation with the participation of the President of ENHORIOS.

But while the Municipal Council had been convened, ahead of its meeting, ENHORIOS hurried and unanimously approved the lease of the land in Antikythira! (On 21.02.2020 with the 04/2020 minutes of the Meeting of ENHORIOS, decision 18/2020 – ΑΔΑ: 9ΨΧΛΟΡ18-Π0Ε).

On 25.02.2020, during the long meeting of the Municipal Council, although the president of ENHORIOS took the floor, he concealed his rental action just 4 days earlier! We note that the Municipal Council (04/2020 Minutes of the Meeting) decided «To request in writing from ENHORIOS not to take any action for the lease of land if a relevant request is submitted to it by wind farm installation companies […]«.

In summary:

• On January 29, a company submits a request for an anemometer to ENHORIOS. While the island is in turmoil, the president hides this fact and does not inform anyone.

• On Monday, February 17, ENHORIOS is invited to the Municipal Council to discuss wind turbines. At noon of the same day, the president of ENHORIOS hurriedly invites the members to a meeting to take place BEFORE the Municipal Council.

• On Friday, February 21 (just two working days before the Municipal Council meets) ENHORIOS decides unanimously to approve the lease of the space for the anemometer.

• On Tuesday, February 25, the Municipal Council decides to ask ENHORIOS not to issue any leases! The President of ENHORIOS conceals that he has already done so a few days earlier.

The Mayor has repeatedly stressed that ENHORIOS is Kythira’s great weapon in the matter of wind farms. But in this case we have sabotage from within. Not only ENHORIOS itself undermines the fair struggle of the Kythirian community to protect their island but with such subterfuge, it undermines the institution of ENHORIOS itself.

As for the excuse that «an anemometer is one thing and wind turbines another» and «why say no to 3000 euros/year for merely 225 sq m of land?», we demand all the members of ENHORIOS and especially the president to answer:

• Was the decision to approve the lease actually unanimous?

• If indeed the lease was considered an «opportunity», then why did ENHORIOS‘s actions take place in such haste and in secret?

• Are you representatives of Kythira or not? How can we have confidence in a president and a council that have not clearly understood what they should stand for?

• If you are able to ignore such turmoil and make unrepresentative decisions, what prevents you from granting a lease for wind turbines the next day?

• Did you consult a lawyer before the hasty acceptance of the lease application? Have you realized that accepting a rental request for an anemometer severely weakens any legal basis to refuse wind turbines? If you intend to reject a company’s future plans, then why allow them to begin an investment when this investment gives them a legal footing?

• Did you never consider that the request for an anemometer on Antikythira (an environmentally protected place, with a unique bird fauna, bird observatory and an astronomy outpost) was a pretense to create the above situation?

• Have you realized that what you achieved for 3000 euros is not leasing 225sqm but selling out the struggle of the residents of Kythira?

• Never had you been advised not to take candy from strangers?

__________________________________________

Κύθηρα, Ιούλιος 2020, Συντακτική Ομάδα Dragonera Rossa

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmailrssrss

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *